Chief Instructor of SKI HK

Shu-Seki Shihan William Wong, Hanshi

9th DAN Hanshi, Shotokan Karate International Federation
Chief Instructor - Shotokan Karate International of Hong Kong
Honorable President - The Karatedo Federation of Hong Kong, China
Level 3 Coach - The Karatedo Federation of Hong Hong, China